Navigace: SVJ KVĚTEN > SVJ KVĚTEN > Shromáždění

Shromáždění

POZVÁNKA

na NÁHRADNÍ Shromáždění Společenství vlastníků Květen, Květnového vítězství 775-776

které se koná ve čtvrtek 14. října 2021 v 18:00 hodin

jídelně Základní školy, Květnového vítězství 1554, Praha 4 - Háje

Program:

 1. Zahájení, prezence
 2. Volba předsedajícího, skrutátora, zapisovatele a ověřovatele zápisu – hlasování
 3. Zpráva kontrolora
 4. Rozpočtové informace – hlasování
 5. Zpráva k opravě zavírání vchodových dveří
 6. Zpráva k výměně vodoměrů
 7. Další informace k regulaci otopné soustavy
 8. Další informace k výstavbě nové kotelny - zpráva výběrové komise
 9. Volby výboru a kontrolora - hlasování - hlasování
 10. Závěr

Spoluvlastníci /manželé/ bytové jednotky musí zmocnit společného zástupce na základě písemné plné moci (formuláře ke stažení zde)

Pokud se schůze nemůžete z vážných důvodů zúčastnit, zajistěte svoji účast prostřednictvím plných mocí.(formuláře ke stažení zde)

 

PROTIEPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ

Účastníci Shromáždění musí po celou dobu konání mít nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor třídy FFP2, KN59 nebo N95 a musí mít mezi sebou rozestupy minimálně ob jedno sedadlo nejsou-li členy společné domácnosti. Kromě toho musí vlastník doložit (odevzdat výboru kopii potvrzení – pokud si nemůžete kopii pořídit, můžete se obrátit na členy výboru v úterý dne 12.10. mezi 16 - 16:30 v kanceláři SVJ), že splňuje alespoň jednu z následujících podmínek:

 • Byl testován s negativním výsledkem, a to u PCR testu maximálně v posledních 7 dnech a u antigenního testu v posledních 72 hodin,
 • prodělal nemoc a má o tom k dispozici laboratorní potvrzení, které není starší jak 180 dní,
 • byl v posledních 72 hodinách testován v zaměstnání a má o tomto potvrzení,
 • je očkován jednodávkovou vakcínou a od očkování uplynulo alespoň 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
 • je očkován první dávkou vakcíny již alespoň 22 dní a mezi první a druhou dávkou vakcíny je prodleva maximálně 90 dnů,
 • je plně naočkován a od druhé dávky neuplynulo více než 9 měsíců.

 

Poznámka:

Případné Vaše připomínky a další podněty můžete odevzdat do schránky SVJ ve vchodu 776

 
© bdkveten.strankybd.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma