Navigace: SVJ KVĚTEN > SVJ KVĚTEN > Shromáždění

Shromáždění

POZVÁNKA

na Shromáždění Společenství vlastníků Květen, Květnového vítězství 775-776

které se koná ve čtvrtek 7. listopadu 2019 v 18:00 hodin

jídelně Základní školy, Květnového vítězství 1554, Praha 4 - Háje

Program:

 1. Zahájení, prezence
 2. Volba předsedajícího, skrutátora, zapisovatele a ověřovatele zápisu – hlasování
 3. Připomenutí povinností vlastníka bytu
 4. Objednávka seřízení oken – hlasování
 5. Informace k úpravám vnitrobloku
 6. Schvalování rozpočtu - hlasování
 7. Zpráva o výměně zadních dveří
 8. Zpráva o energeticko-ekonomické studii domu
 9. Informace o regulaci otopné soustavy vč. bytových regulátorů - hlasování
 10. Informace k výstavbě nové kotelny – volba výběrové komise
 11. Informace ke směrnici o ochraně osobních údajů (GDPR)
 12. Závěr

Spoluvlastníci /manželé/ bytové jednotky musí zmocnit společného zástupce na základě písemné plné moci (formuláře ke stažení zde)

Pokud se schůze nemůžete z vážných důvodů zúčastnit, zajistěte svoji účast prostřednictvím plných mocí.(formuláře ke stažení zde)

Poznámka:

Případné Vaše připomínky a další podněty můžete odevzdat do schránky SVJ ve vchodu 776

 
© bdkveten.strankybd.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma