Navigace: SVJ KVĚTEN > Dokumenty > Plná moc pro SVJ

Plná moc pro SVJ

Pokyny k vyplnění plných mocí na Shromáždění SVJ
  • Plná moc č. 1
je určena pro vlastníka – jednotlivce, který se nemůže schůze shromáždění vlastníků zúčastnit a pověří touto plnou mocí jinou osobu, aby ho na této schůzi shromáždění zastupovala.
  • Plná moc č. 2
je určena pro spoluvlastníky – manžele, kteří mají jednotku ve společném jmění  manželů (SJM), kteří se nemohou schůze shromáždění vlastníků zúčastnit a pověří touto plnou mocí třetí osobu, aby je na této schůzi shromáždění zastupovala.
  • Plná moc č. 3
je určena pro spoluvlastníky jednotky případně manžele, kteří nemají jednotku ve společném jmění manželů (SJM) a kteří se nemohou schůze shromáždění vlastníků zúčastnit a pověří touto plnou mocí třetí osobu, aby je na této schůzi shromáždění zastupovala.
 
Poznámka k plným mocem:
Pokud se některý ze spoluvlastníků jednotky na schůzi dostaví a nebude mít s sebou plnou moc od druhého spoluvlastníka, který se schůze nezúčastní, nebude moci za jednotku hlasovat.
 
 
© bdkveten.strankybd.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma